Generalforsamling 2024

Mar 12, 2024 | Indlæg

Bliv medlem

Kontakt os

FNMP afholder generalforsamling
15. april 2024 kl. 19.00 – 21.00
på Sofiendalsskolen i Haslev.

Iht vedtægternes §4 stk 4 er dagsorden som følger:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse og revisor
9. Eventuelt.

Vedrørende dagsordenes pkt 8 er Anne Juel på valg og ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen

VEDTÆGTER i Forening Natur og Miljø i Faxe Kommune – 12.3.2024

Som medlem er du med til at støtte FNMP og vores aktiviteter – og vi arbejder konstant for et bedre lokalområde, som kommer os alle til gode. Modtag vores nyhedsbrev, og få nyheder om vores arbejde direkte i indbakken, når det er aktuelt.

- Forening Natur, Miljø og Plan i Faxe Kommune

Kontakt os

Del vores budskab